You are here

Udnyt dine erfaringer

  • Vallensbæk Sportsdykkerklub

    Der gives demonstration af udstyr v. Vallensbæk Sportsdykkerklub

Der er pålagt v. lov at voksen- og efteruddannelserne vurderer og anerkender de kompetencer, som deltagere kommer med fra andre sammenhænge end det formelle uddannelsessystem, bl.a. frivilligt arbejde

Realkompetence er en anerkendelse af folkeoplysningsområdet, den enkelte forening og det enkelte medlem.

Den nye lovgivning om anerkendelse af realkompetencer, pålægger voksen- og efteruddannelserne at vurdere og anerkende alle de kompetencer, som deres deltagere kommer med fra andre sammenhænge end det formelle uddannelsessystem.

Det giver Folkeoplysningsområdet mulighed for at synliggøre den store indsats og de resultater, som skabes på området. Den giver den enkelte mulighed for at blive bevidst om de kvalifikationer de har erhvervet sig i foreningslivet.

Hvad betyder det for foreningslivet?

Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og fritidsafdelingen ser realkompetenceordningen, som en god mulighed for at anerkende foreningslivet i Vallensbæk. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe, som målrettet arbejder på forankring af realkompetences muligheder.
 
Samfundets tendenser ændre sig og der bliver lagt mere vægt på de sociale og personlige kompetencer. Dette er kvalifikationer som mange udvikler gennem foreningslivet.
 
Ligeledes har Gallup lavet en undersøgelse som viser, at erhvervsledere i høj grad skeler til ansøgeres fritidserfaringer, når de ansætter nye medarbejdere. Derudover mener næsten tre ud af fire chefer, som har været foreningsaktive, at deres frivillige arbejde har været godt for deres karriere.
 
Foreningslivet kan opnå faglige kompetencer igennem deres bestyrelsesarbejde, engagement i foreningens opgaver og aktiviteter, leder/trænerkurser mv.
Aftenskoleeleverne har nu også mulighed for at bruge den viden de opnår gennem et kursus i forbindelse med job eller uddannelse.
 
Realkompetence kan være nyttig for både ledige, ansatte og uddannelsessøgende.
 
Undervisningsministeriet forslår konkret at bruge realkompetencedokumentation, hvis man f.eks. skal:
- have en samtale med en erhvervs- og uddannelsesvejleder
- have kompetencevurdering hos en uddannelsesinstitution
- have samtale med den nærmeste arbejdsleder
- tale med en uddannelsesansvarlig på arbejdspladsen
- skrive en jobansøgning

Du kan udfylde skemaet for 'realkompetencevurdering' her.

For at sikre den optimale kvalitet i besvarelserne anbefaler vi, at du udfylder skemaet i samarbejde med en sparringspartner og får et officielt DGI stempel på beskrivelsen. For at sikre validiteten anbefaler vi, at du kontakter din foreningsleder eller en anden nøgleperson og får en underskrift på skemaet, som en garanti for troværdigheden af det udfyldte skema.

Du kan skrive en mail til Kultur- og fritidsafdelingen og blive kontaktet af en sparringspartner, skriv mail her

Du kan få overblik over dine samlede kompetencer ved at benytte det elektroniske gratis redskab 'Min kompetencemappe'. I mappen udfylder du oplysninger om uddannelse, erfaringer mv.

Vil du gøre en forskel og biddrage til fællesskabet, kan du uddanne dig sparringspartner: Læs mere her.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4130
Sidst opdateret 10.01.2017