You are here

Tilskud til folkeoplysende foreninger og aftenskoler

  • 2 piger fra VARK på inliners (Vallensbæk Rulleskøjteklub)

    Fotograf: Martin Ørsted

    Fuld fart fremad fra VARK, Vallensbæk Rulleskøjteklub, til Nordic Inline Cup 2012

Her på siden kan du finde information om kommunale tilskud og puljer aktuelle for de folkeoplysende foreninger og aftenskoler.

Tilskud til aftenskoler

Her er tale om udbetaling af tilskud til de godkendte aftenskoler. Der ydes tilskud til undervisning, foredrag og studiekreds m.m. og desuden betaling til andre kommuner for deltagelse i undervisning. Endvidere ydes der et tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for arbejdsledige og pensionister.

Hvordan ansøger man?

Ansøgning om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning til et kalenderår skal indgives til Folkeoplysningsudvalget senest den 1. oktober året før

Du kan læse mere om tilskud til aftenskoler her.

Tilskud til foreninger

Medlems- og ekstramedlemstilskud

Her kan foreninger ansøge om tilskud til deres aktiviteter for børn og unge. Der ydes et medlems- og ekstramedlemstilskud til medlemmer under 25 år.

Du kan læse mere om medlemstilskud under 'Retningslinjer for medlemstilskud'

Internationale idrætsstævner

Til medlemmer af idrætsforeninger hjemmehørende i Vallensbæk kommune, ydes der tilskud ved deltagelse i internationale idrætsstævner. Tilskuddet ydes til transport, kost, logi og startgebyr.

Du kan læse mere om tilskud til internationale idrætsstævner her.

Tilskud og anvisning af lokaler

Folkeoplysningslovens seneste ændring pr. 1. januar 2017 har medført, at kommunerne skal offentliggøre en fortegnelse over foreninger, som får anvist kommunale lokaler og/eller modtager tilskud fra kommunen. Nedenfor kan du finde en liste over foreninger og aftenskoler, der enten har modtaget tilskud eller fået anvist lokaler i Vallensbæk Kommune i 2017. Ingen foreninger har fået afvist deres ansøgning om tilskud eller anvisning af lokaler.

Du finder listen her.

Kontakt

Sidst opdateret 14.06.2018