You are here

Skal vi samarbejde?

  • Løb med DGI

    Fotograf: Mogens Kallesø

    Løb Med DGI kom i stand på baggrund af en gruppe borgere, der ønskede et løbefællesskab. De henvendte sig til Vallensbæk Kommune, der indgik i et samarbejde.

Et samspil imellem frivillige og det offentlige kan bidrage til et bedre liv for borgere - det vil Vallensbæk Kommune meget gerne samarbejde om.

Vi vil gerne samarbejde. Både om eksisterende tiltag, så de kan fastholdes. Og nye, som kan udvikles. Formålet, der vil være vores sigte, er at øge tilbud, trivsel og muligheder for borgere.

Vi er selv i "opstart" med at indtænke samskabelse og samarbejde med frivillige endnu mere, så organisationen er under opbygning. Det skal dog ikke forhindre, at vi snakker sammen og forsøger at udtænke den bedste vej for begge parter. Kontakt frivillighedskonsulenten, så sættes der et møde op med relevante deltagere.

Vi vil gerne tage afsæt i en problemstilling, som vi sammen kan finde en model for at løse. Det kan eks. at borgere føler sig ensomme. Hvordan kan vi sammen modarbejde dette?

Et samarbejde kan være med erhvervslivet, på tværs af kommunens institutioner, med foreninger og borgere - andre kommuner og vidensinstitutioner.

Der er masser af kommuner, der allerede har en masse af erfaringer med samskabelse og samarbejde. Vi vil på sigt lægge en del eksempler her til fælles vidensdeling og inspiration.

Kontakt

Sidst opdateret 18.07.2017