You are here

Rekruttering af frivillige

 • 2 skuespiller fra Vallensbæk Amatør Teater

  Vallensbæk Amatør Teater giver den gas i forestillingen "Hvem skød papegøjen" (2013)

Lidt tips til hvordan I kan søge og finde frivillige. I finder også links til jobportaler for frivilligt arbejde.

Råd ifm. rekruttering

Inden du går i gang med rekruttering af frivillige, er det ofte gavnligt at have formuleret en "jobbeskrivelse". Du kan lade dig inspirere af denne huskeliste, og tænk gerne i korte præcise svar:

 • Hvem er man frivillig for? (forening, institutition, osv.)
 • Hvad er formålet?
 • Nogen krav til den frivilliges kompetencer?
 • Nogen krav ift. mødetider/tidsforbrug? (er der eks. faste mødetidspunkter)
 • Hvem er kontaktperson ift. spørgsmål om det frivillige arbejde?
 • Er der nogen muligheder/tilbud til den frivillige? (eks. kurser, fester, arrangementer)
 • Er der forhold omkring foreningen eller målgruppen for indsatsen det er godt at fortælle om?

Forarbejdet med at besvare ovenstående spørgsmål, gør det tydelige for potentielle frivillige, hvad der søges. Og lettere for dig at tiltrække en frivillig med de kompetencer, der er behov for.

Spred budskabet mund-til-mund

Den mest effektive måde at rekruttere frivillige er via mund-til-mund. Dvs. spred buskabet til venner, bekendte og familie via sociale netværk, personlige anbefalinger, indbyrdes relationer osv. med "jobbeskrivelsen" i baghovedet. Det siges, at der potentielt i Danmark er 1 million, der ville være frivillige, hvis de blev spurgt - det ville være mærkeligt, hvis der ikke var et par stykker af dem her i Vallensbæk.

Jobportaler for frivilligt arbejde

Det er gratis at bruge jobportalerne både for dig, der leder efter frivillige, og for dig der vil være frivillig.

 • Frivillig job  (Danmarks største for frivilligt arbejde. Opslag herfra kan også findes via eks. Jobindex)
 • Projekt frivilligs jobportal (Målrettet unge- Del af Projekt Frivillig, som er et initiativ, hvis formål er, at få elever på landets kompetencegivende ungdomsuddannelser engageret som frivillige i foreninger og organisationer. Samarbejder også med frivilligjob (så opslaget kommer 2 steder).

Markedsføring

Søg efter frivillige via diverse medier. Vi har samlet en liste med en masse medier og råd relevant for Vallensbæk. Læs mere her

Samarbejdspartnere

En anden vej til frivillige er at arbejde på at etablere et samarbejde imellem anden part. Det kan være med erhvervslivet, andre foreninger eller en offentlig institution.

Samarbejdet kan også ligge i at få inspiration fra en forening, der lykkes med at tiltrække frivillige. Hvad bunder deres succes i og er der noget derfra, der kan kopieres?

Husk....

Desværre er "sejren" ikke i hus ved første besøg af en ny interesseret frivillige. Det første møde er meget vigtigt, og det kan eks. være givtigt at have udpeget en "buddy" / kontaktperson for den nye frivillige, så vedkommende ikke eks. føler sig udenfor den etablerede gruppe af frivillige. Vær særligt opmærksom som en velfungerende gruppe af frivillige, når der er nye med, idet det kan være endnu sværere at "føle sig hjemme".

Rekruttering er en kunst, fastholdelse en anden. Det kan du læse mere om her.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4130
Sidst opdateret 10.01.2017