You are here

Godkendelse af folkeoplysende foreninger

 • En schæferhund ved Schæferhundeklubben Kreds 62

  En schæferhund ved Schæferhundeklubben Kreds 62

Her kan du læse hvordan I bliver godkendt som en frivillig folkeoplysende forening

Folkeoplysende foreninger har visse fordele ift. anvisning af lokaler og økonomisk tilskud til alle medlemmer under 25 år. For at blive betragtet som en folkeoplysende foreninger, kræver det en godkendelse af Folkeoplysningsudvalget.

Folkeoplysningsudvalget vurderer en ansøgning ud fra 8 punkter fra Folkeoplysningsloven:

1.    Foreningen skal have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som skal fremgå af en vedtægt. Se mere om vedtægter under "Hvordan ansøger man om at blive en folkeoplysende forening" og på siden "hjælp til vedtægter"

2.    Foreningen skal tilbyde folkeoplysende virksomhed/aktivitet efter Folkeoplysningsloven. En folkeoplysende aktivitet er kendetegnet ved, at aktiviteten foregår i fællesskab med andre medlemmer, og at der er en form for instruktion og fælles læring. Det kan være alt fra f.eks. idræt, spejder og kultur til aktiviteter på mellemfolkeligt, religiøst eller idépolitisk grundlag og fælles for alle, som udgangspunkt, med deltagerbetaling.

3.    Foreningen skal have en bestyrelse. Der er intet krav om et bestemt antal, men da der er krav om demokratisk opbygning, anbefales minimum 3 bestyrelsesmedlemmer.)

 4.    Foreningen skal være demokratisk opbygget.  

5.    Foreningen skal bygge på et aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer. Med aktivt medlemskab menes bl.a. at medlemmer tager aktivt del i foreningen og samfundslivet. Aktiviteterne laves for og med medlemmerne.)

 6.    Foreningen skal som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.  

7.    Foreningen skal være hjemmehørende i Vallensbæk Kommune. Det vurderes ud fra de foreliggende oplysninger ved ansøgning af Folkeoplysningsudvalget.

8.    Foreningen skal have en virksomhed/aktivitet, der er almennyttig og kontinuerlig. Ved almennyttig menes ikke- kommerciel. Kontinuerlig betyder, at man har kontinuerlige aktiviteter. Det behøver ikke at være ugentligt, men der skal være en frekvens.

 

Hjælp og ansøgning:

I er velkomne til at kontakte Center for Sundhed, Kultur og Fritid inden indsendelse af ansøgning ift. sparring og afklaring. Det kan eventuelt spare jer for at skulle afvikle en ekstraordinær generalforsamling ift. at ændre vedtægter. Nedenfor her kan I læse de 4 ting, der er besluttet, der skal indsendes til Folkeoplysningsudvalget her i Vallensbæk Kommune for at ansøge om at blive godkendt som folkeoplysende forening

 

Ansøg som folkeoplysende forening:

 • Foreningens vedtægt, dateret og underskrevet af den valgte bestyrelse

  Kravene til vedtægten skal følge Folkeoplysningsloven. En folkeoplysende forenings vedtægt skal minimum indeholde:

  1. ·         Foreningens formål
  2. ·         Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
  3. ·         Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
  4. ·         Foreningens hjemsted
  5. ·         Betingelser for medlemskab
  6. ·         Tegningsret for foreningen
  7. ·         Procedure for vedtægtsændringer
  8. ·         Anvendelse af foreningens eventuelle overskud/formue ved ophør (skal være almennyttigt)
 • Referat fra stiftende eller seneste generalforsamling, dateret og underskrevet af referenten

  Sørg altid for at skrive et referat fra en generalforsamling med de punkter på dagsordenen, som der står i jeres vedtægter. 

 • Dateret medlemsfortegnelse med oplysninger om navn, fødselsdato og bopælskommune for alle kontingentbetalende medlemmer

  Bemærk at det ikke er CPR nummer, men fødselsdato og år, vi efterspørger. Man skal have minimum 5 medlemmer for at blive godkendt. Bopælskommunen for medlemmerne er med til at definere, hvorvidt foreningen kan have hjemsted i Vallensbæk Kommune. Der gøres opmærksom på, at en godkendelse som folkeoplysende forening godt kan fratages en forening igen, hvis man efter godkendelse har stort flertal af medlemmer fra anden kommune og meget lille tilknytning til Vallensbæk. 

 • Udfyldt ansøgningsskema

  Der skal benyttes det ansøgningsskema, der findes under "publikationer" her på siden. 

Kontakt

Sidst opdateret 17.12.2019