You are here

Frivillighed på Skoleskemaet

Video fra pilotprojektet (2014), hvor "Frivillighed på Skoleskemaet" blev afviklet for første gang.

"Frivillighed på Skoleskemaet" er et undervisningskoncept ift. at sætte frivillighed, kreativitet og innovation på skoleskemaet.

"Frivillighed på Skoleskemaet" er et undervisningskoncept, der sætter frivillighed, kreativitet og idéudvikling på skoleskemaet. Formålet med ”Frivillighed på Skoleskemaet” er at fremme elevernes medborgerskab og viden om frivillighed såvel som fremme deres læring om idéudvikling. Konceptet er et opbygget som et læringsprojekt indenfor designtænkning og entreprenørskab, hvor fokus er på at eleverne udvikler en løsning på en problemstilling.

I Vallensbæk er læringskonceptet målrettet udskolingsklasser i folkeskolen, men det kan også bruges af gymnasier og øvrige uddannelser. Niveauet bliver alt efter, hvem der er med - og man skalerer det frit efter behov og muligheder. Vallensbæk Kommune har siden 2014 afviklet versioner/revisioner af "Frivillighed på Skoleskemaet". Der er ændret en del i drejebog og gjort mange erfaringer med metoder, opbygning og involvering. Drejebog for 2019 er lagt op her til fri kopiering og inspiration. Man skal blot notere sig, at "one model doesn't fit all", så hvis man ønsker at gå igang med "Frivillighed på Skoleskemaet", anbefales det at tilrette konceptet efter ressourcer, ønsker og muligheder. Man er altid velkommen til at tage kontakt, hvis der er spørgsmål omkring "Frivillighed på Skoleskemaet".

Bag om "Frivillighed på Skoleskemaet":

"Frivillighed på Skoleskemaet", version 1, blev udviklet tilbage i 2014 af Loui Stampe fra Vallensbæk Kommune i samarbejde med Center for frivilligt socialt arbejde (nationalt videncenter for frivilligt socialt arbejde). Det nationale Frivilligråd, Ungdommens Røde Kors, Red Barnet Ungdom og Ventilen var  også med til at afprøve det. Det modtog økonomisk støtte fra TrygFonden og Fonden for Entreprenørskab.

Projektet er afviklet hvert år siden med nye versioneringer ift. at imødekomme opsætning, rammer og ønsker. Fra 2018 blev ”Frivillighed på Skoleskemaet” obligatorisk for alle 8. klasser i Vallensbæk Kommune. Dette som et led i en samlet progression for arbejde med innovative læringsforløb i udskolingen. Det afvikles over én uge (uge 37) som del af kommunens BørneKulturuge. 

 

Kontakt

Sidst opdateret 17.12.2019