You are here

Fif til fastholdelse af frivillige

 • Foto af frivillig fra Gå med i Vallensbæk

  Frivillig fra Gå med i Vallensbæk

Her er lidt tips og råd til, hvad man skal være opmærksom på ift. at fastholde eksisterende frivillige.

Der tales ofte om "rekruttering af frivillige". Men desværre mindre om at fastholde dem.

Motivation

Første tip er: tænk over, hvad der selv motiverer dig til at være frivillig. Og vær derefter opmærksom på, at andre evt. er motiveret anderledes. Der er nemlig mange forskellige bevæggrunde til at blive frivillige, bl.a.:

 • støtter "den gode sag", eksempelvis som frivillig i SOS Børnebyer.
 • grundet en personlig relation, så som at ens barn er medlem i klubben, ens mor er syg eller ens mand er handikappet.
 • på baggrund af en personlig oplevelse
 • fordi det lyder sjovt (hørt om det via netværk)
 • for at blive integreret i lokalsamfundet, eks. som tilflytter.

Men der kan også være mere "skjulte" grunde såsom:

 • fordi man selv er ensom
 • fordi man savner at have indflydelse

Det er derfor en rigtig god idé at have en snak med en ny frivillig inden vedkommende starter, så du får en idé om motivation. Ikke at du skal spørge direkte, for det er ikke sikkert den nye frivillige kan/vil svare, men for at du kan fornemme lidt, hvad der motiverer / hvad der forventes. Spørg eksempelvis om

 • Hvad kunne du tænke dig at lave her?  - Hvilke opgaver forestiller du, at der er i foreningen? Og hvilke opgaver vil vedkommende gerne lave (det kan være eksisterende opgaver eller at bidrage med nyt)?

Det kan også være gavnligt at tale lidt om forventet timeforbrug. Hvis en ny frivillig har 2 timer om ugen, men opgaven kræver mere, så skal der justeres. Det kan også være, at opgaven, den frivillige skal hjælpe til, ligger på en ugedag, som vedkommende ikke kan.

Den første gang

Den første gang den nye frivillige kommer, er måske nok "den vigtigste". Her skal foreningen være opmærksomme på, at det for eksempel kan være lidt svært at være "den nye i klassen". Særligt hvis "klassen" fungerer rigtig godt, og der er mange private snakke på kryds og tværs om fortid og fremtid. Neddæmp denne del sådan en dag til ære for inklusion af den nye frivillige.

En anden god idé kan være at der forinden er aftalt en "buddy" - altså en kontaktperson, der tager sig særligt af at orientere den nye samt "tage vedkommende med" næste gang.

Trivsel / "vedligeholdelse"

Ud over motivation er selve "afviklingen" af foreningens opgaver rigtig vigtig for frivilliges trivsel.

Et tænkt eksempel er:  En person vil rigtig gerne blive frivillig i ældreforeningen, men efter et par gange falder vedkommende fra, da kommunikationen er dårlig, møderne ustrukturede og foreningen reaktionær.

Det kan være frugtbart for alle foreninger en gang imellem bl.a. at gøre sig klart:

 • hvilke strukturer har vi (møder, referater, indkaldelser etc.) - og er de som vi ønsker dem?
 • hvilke forventninger har vi til hinanden - og er de kendte/synlige?
 • bliver forventningerne indfriet - eller hvorfor ikke?
 • hvordan "ledes" foreningen - og er der noget her, der kan gøres bedre?
 • hvordan anerkender/støtter vi hinanden (foreningens sociale "ryggrad") - og er der noget der kan gøres bedre?
 • og (igen)- hvordan er det at være "ny" i vores forening - og er der noget der, vi kan gøre bedre?

Mere viden

Der er udgivet flere gode bøger om frivillige og herunder fastholdelse. Eksempelvis: "Ledelse af frivillige-  en håndbog", skrevet af Rie Frilund Skårhøj og Drote Kappelgaard. Desuden "Frivillig koordinering - Hvorfor og hvordan?" af Frederik C. Boll, Nana G. Alsted og Jakob M. Hald.

Center for frivilligt socialt arbejde afvikler desuden gratis kurser omkring rekruttering og fastholdelse. Læs mere her.

Du er også velkommen til at kontakte frivillighedskonsulenten, der gerne komme ud i foreningen ift. hjælp/ støtte.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4130
Sidst opdateret 22.12.2016