You are here

Forpligtende samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk Kommune

  • Forpligtende samarbejde mellem Vallensbæk og Ishøj Kommune

    Fotograf: Foto: Colourbox

    Forpligtende samarbejde mellem Vallensbæk og Ishøj Kommune

Vallensbæk Kommune har bevaret sin selvstændighed efter Kommunalreformen trådte i kraft i 2007, men er indgået i et strategisk samarbejde med Ishøj Kommune.

Efter Vallensbækborgernes ønske forblev Vallensbæk en selvstændig kommune efter 1. januar 2007, hvor kommunalreformen trådte i kraft. Selvstændigheden betyder, at Vallensbæk har bevaret sin egen kommunalbestyrelse, sit eget budget og selv varetager centrale kommunale opgaver som skole- og daginstitutionsdrift, hjemmehjælp, vedligeholdelse af veje osv. På fem centrale områder har Vallensbæk Kommune dog forpligtet sig til at indgå et forpligtende samarbejde med nabokommunen Ishøj.

De fem områder, hvor Vallensbæk Kommune samarbejder med Ishøj Kommune er:

  • Beskæftigelse
  • Genoptræning
  • Det sociale område
  • Specialundervisning
  • Natur- og miljøområdet.


Samarbejdet er organiseret sådan, at Vallensbæk er udførende på beskæftigelsesområdet, mens Ishøj er ansvarlig for de fire andre områder. Den umiddelbart skæve fordeling skyldes, at beskæftigelsesområdet er det største område og fylder relativt meget både økonomisk og ressourcemæssigt. For borgerne betyder samarbejdet, at de i nogle tilfælde skal henvende sig andre steder, end de før har været vant til. Kommunalbestyrelserne i begge kommuner forsikrer dog, at serviceniveauet fremover som minumum vil være det samme som i dag. Personalemæssigt har samarbejdet betydet, at omkring 35 medarbejdere fra Ishøj er flyttet til Vallensbæk, mens omkring 60 medarbejdere fra Vallensbæk i dag er ansat i Ishøj.

Yderligere baggrundsinformation om kommunalreformen og Vallensbæk Kommune kan læses ved at klikke på nedenstående links.

 

Skal Vallensbæk fortsætte med at være en selvstændig kommune?

Ja: 90,4 % (5.620)

Nej: 9,0 % (561)

Afgivne stemmer: 6.218

Heraf gyldige stemmer: 6.181

Stemmeprocent: 65,8

Sidst opdateret 03.09.2013