You are here

Ansøgning til workshop om Dynamisk arbejdsliv og fleksibel service

Vil du som borger være med til at drøfte, hvor ambitiøse vi skal være i Vallensbæk Kommune de næste fire år?

Kommunalbestyrelsen har en vision om, at borgerne i Vallensbæk skal have et dynamisk arbejdsliv og opleve en fleksibel service. Vil du som borger være med til at drøfte, hvor ambitiøse vi skal være? Så ansøg om at deltage herunder.

Hvornår er det?

Workshoppen er mandag den 18. juni kl. 18.00 – 20.00 i Havet på Vallensbæk Rådhus. Sidste frist for ansøgning er mandag den 11. juni.

Da der er begrænsede pladser på workshoppen, vil du høre nærmere efter fristens udløb.

Last updated 18.05.2018
Sådan bruger vi dine oplysninger
Vallensbæk Kommune er dataansvarlig. Du kan kontakte vores databehandlingsansvarlige på dpo@vallensbaek.dk Ved besvarelse af ovenstående bekræfter du samtidig, at det er i orden, at de informationer, du har afgivet indgår, i en oversigt, som forvaltningen udarbejder til brug for udpegelsen af deltagere i workshoppen. Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi har brug for dem. Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: dpo@vallensbaek.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk