You are here

Et sundt liv er et godt liv

Det giver livskvalitet at være sund. Vallensbæk skal støtte borgerne og lette vejen til gode vaner.

Et sundt liv starter hos borgeren selv, i borgerens dagligdag og nærmiljø, og det er vores opgave som kommune at skabe rammerne for et sundt liv og støtte borgernes sundhed. Den enkelte borger kan selv gøre meget for at være sund, men kommune og foreninger kan bidrage til at gøre det lettere for borgeren at komme i gang og holde de gode vaner. Vi skal sikre os optimale forhold til at understøtte dette.

Vi er af den overbevisning, at forebyggelse og tidlig indsats styrker både livskvaliteten og økonomien i sidste ende. Der er en stærk kultur for forebyggelse og en bred vifte af eksisterende tilbud til borgerne, som vi skal videreudvikle.

Vallensbæk har i kraft af sin størrelse, variation mellem natur og byrum og den nærhed, der eksisterer, en unik mulighed for at styrke indsatsen yderligere. Vi kan indbyde til samspil og arbejde på tværs af faggrupper og med andre parter på sundhedsområdet som praktiserende læger, foreninger og vores borgere, der kan være med til at løfte opgaven via frivillighed. Vi kan være nærværende og i dialog med borgerne, oplyse og lære dem om sundhed, og vi kan tilbyde et byrum, som indbyder til bevægelse og aktivitet samt gode muligheder inden for både breddeidræt og eliteidræt.

Vi er en kommune:

  • der støtter borgerne og letter vejen til gode vaner
  • som fokuserer på sundhed, forebyggelse og tidlig indsats
  • med en bred vifte af sundhedstilbud
  • hvis byrum og natur indbyder til bevægelse og aktivitet
  • der har gode tilbud inden for bredde- og eliteidræt

 

Sidst opdateret 20.08.2014