You are here

Erhvervsaffald

Som virksomhed har du pligt til at kildesortere det affald, som virksomheden frembringer.

Virksomheden skal både sortere egentligt produktionsaffald og mere kontor- eller husholdningsaffaldslignende affald. For nogle typer af affald gælder der særlige regler for anmeldelse og håndtering. Det gælder bl.a. bygge- og anlægsaffald , asbestaffald, PCB affald og andet farligt affald.
 
For at kunne benytte en kommunal affaldsordning, skal du betale gebyr for deltagelse i ordningen. Hvis du vil bruge genbrugsstationerne skal du huske først at tilmelde virksomheden til ordningen.
 
Vestforbrænding administrerer affaldsløsningerne for Vallensbæk Kommune. 

Byggeaffald skal anmeldes på bygogmiljø.dk

Vil du søge om fritagelse for gebyr for erhvervsaffald, så klik på den grønne boks herunder.

 

Kontakt

Sidst opdateret 21.11.2019