You are here

Elev i Vallensbæk Kommune

 • Kontorelev ved skrivebord

  Allan er kontorelev i Vallensbæk Kommune.

 • Kontorelev betjener borger

  Rasmus er kontorelev i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus.

 • Elever Højstruphave

  Elever i Højstruphave.

 • Elever i Højstruphave

  Elever i Højstruphave

 • Elever i Højstruphave

  Elever i Højstruphave

Vi søger engagerede og nysgerrige elever - og tilbyder en spændende og alsidig uddannelse.

Som elev i Vallensbæk Kommunen får du en attraktiv og individuel uddannelse, som efterspørges på det øvrige offentlige arbejdsmarked. Vi lægger vægt på at tilbyde attraktive elevuddannelser med både faglige og personlige udviklingsmuligheder. Vores mål er, at elevuddannelsen skal danne et godt grundlag for din fremtid på arbejdsmarkedet herunder fast beskæftigelse i Vallensbæk Kommune, hvis der er mulighed for det.

Herunder kan du læse mere om vores uddannelsestilbud, og se hvornår der er uddannelsesstart.

Uddannelser

 • Social- og sundhedshjælperelev

  Vallensbæk Kommune søger engagerede, nysgerrige og reflekterede elever til Social- og sundhedsuddannelsen.

  Har du lyst og mod til at pleje og yde omsorg for andre mennesker? Kan du sætte dig ind i andres situation og behov? Formår du at arbejde ud fra borgerens ønsker og kan tage initiativ? Så er en Social- og sundhedsuddannelse noget for dig!

  Social og sundhedshjælperuddannelsen er en erhvervsuddannelse der veksler mellem skole og praktik, hvor du får løn under hele uddannelsen. Skoleundervisningen foregår på Social – og sundhedsskolen SOSU C i enten Brøndby, Gladsaxe eller Herlev. Praktikuddannelsen foregår i hjemmeplejen eller på plejecentre i Vallensbæk Kommune

  Som Social- og sundhedshjælper arbejder du på plejecentre, i hjemmeplejen og på dag- og aktivitetscentre. Social- og sundhedshjælperen bistår borgeren med omsorg, pleje og praktiks hjælp. Der er fokus på at støtte om motivere borgeren til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen. Social- og sundhedshjælperen er den røde tråd i borgerens liv.

  Hovedforløb til Social- og sundhedshjælper varer 1 år, 2 måneder.

  Vallensbæk Kommune

  Hjemmeplejen i Vallensbæk Kommune er velfungerende med et højt serviceniveau og fagligt dygtige medarbejdere. Hjemmeplejen er organiseret i pleje- og aktivitetsområdet (40 plejeboliger, midlertidige boliger, aktivitetscenter og daghjem), samt i sygeplejen og den udekørende hjemmepleje. Som Social- og sundhedshjælperelev i Vallensbæk Kommune garanteret vi et læringsmiljø, der optimerer dine muligheder for et højt fagligt niveau. Derudover vil du blive tilknyttet dygtige praktikvejledere, der sikrer din faglige udvikling og et individuelt uddannelsesforløb, der er tilpasset dig.

  I 2018 er der uddannelsesstart:

  Januar med ansøgningsfrsit 15. november 2017

  I 2019 er der uddannelsesstart:

  Januar med ansøgningsfrist 1. november 2018

  August med ansøgningsfrist 1. maj 2018

  Adgangskrav

  Du skal have bestået Grundforløb 2 (GF 2) og hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse skal du også have grundforløb 1 (GF 1). Find flere oplysninger om grundforløb her.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Arbejdstiden er 37 timer om ugen – fordelt på dag-, aften- og søn- og helligdage. Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst indgået mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

  Lønnen som Social- og sundhedshjælperelev

  Elevløn

  • Er du under 18 år, er lønnen pr. måned 8.069 kr.
  • Er du over 18 år, er lønnen pr. måned 10.592 kr.

  Voksenelevløn

  Du kan søge voksenelevløn, hvis du er fyldt 25 år, og har mindst ét års relevant erhvervserfaring inden for de seneste 4 år svarende til i alt 1.248 timer.

  • Voksenelevlønnen er pr. måned 20.527 kr.

  Straffeattest

  I Vallensbæk Kommune er betingelsen for ansættelse at vi kan godkende en straffeattest.

  Vil du vide mere?

  Du kan læse mere om, hvordan det er at være medarbejder i Vallensbæk her.

  Vi annoncerer efter elever på vallensbaek.dk og på jobindex.dk

  Læs mere om uddannelsen på sosuc.dk 

 • Social- og Sundhedsassistentelev

  Vallensbæk Kommune søger engagerede, nysgerrige og reflekterede elever til Social- og sundhedsuddannelsen.

  Har du lyst og mod til at pleje og yde omsorg for andre mennesker? Kan du sætte dig ind i andres situation og behov? Formår du at arbejde ud fra borgerens ønsker og kan tage initiativ? Så er en Social- og sundhedsuddannelse noget for dig!

  Social og sundhedsassistentuddannelsen er en erhvervsuddannelse der veksler mellem skole og praktik, hvor du får løn under hele uddannelsen. Skoleundervisningen foregår på Social – og sundhedsskolen SOSU C i enten Brøndby, Gladsaxe eller Herlev. Praktikuddannelsen foregår i hjemmeplejen, på plejecentre, på hospitaler og i psykiatrien.

  Som Social- og sundhedsassistent arbejder du på plejecentre, i hjemmeplejen, i psykiatrien og på hospitaler.

  Social- og sundhedsassistenten indgår i komplekse behandlingsforløb og har koordinerende og vejledende opgaver, så borgeren/patienten oplever sammenhæng både ved sygdom og i sin hverdag. En social- og sundhedsassistent er en autoriseret sundhedsperson og arbejder selvstændigt med sygepleje- og rehabiliteringsopgaver. Uddannelsen har eftertragtede udviklings- og karrieremuligheder inden for hospital, plejecentre, i hjemmeplejen, inden for psykiatrien og lignende institutioner.

  Hovedforløb til social- og sundhedsassistent varer (uden godskrivning) 2 år, 9 måneder og 3 uger.

  Vallensbæk Kommune

  Hjemmeplejen i Vallensbæk Kommune er velfungerende med et højt serviceniveau og fagligt dygtige medarbejdere. Hjemmeplejen er organiseret i pleje- og aktivitetsområdet (40 plejeboliger, midlertidige boliger, aktivitetscenter og daghjem), samt i sygeplejen og den udekørende hjemmepleje. Som Social- og sundhedshjælperelev i Vallensbæk Kommune garanteret vi et læringsmiljø, der optimerer dine muligheder for et højt fagligt niveau. Derudover vil du blive tilknyttet dygtige praktikvejledere, der sikrer din faglige udvikling og et individuelt uddannelsesforløb, der er tilpasset dig.

  I 2017 er der uddannelsesstart:

  Januar med ansøgningsfrsit 15. november 2016

  August med ansøgningsfrist 15. april 2017

  November med ansøgningsfrist 15. august 2017

  I 2018 er der uddannelsesstart:

  Januar med ansøgningsfrsit 15. november 2017

  August med ansøgningsfrist 15. april 2018

  November med ansøgningsfrist 15. august 2018

  Adgangskrav

  Hovedforløb til social- og sundhedsassistent er for dig, der har bestået Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsassistentuddannelsen. Hovedforløbet på social- og sundhedsassistentuddannelsen har forskellig længde afhængig af, om du er under eller over 25 år. Læs mere om adgangskravende og varighed her.

  Uddannelsen er tilrettelagt med 37 timer pr. uge. 
  Praktikuddannelsen består overvejende af dagvagter, men aften- og nattevagt samt søn- og helligdage kan forekomme.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Arbejdstiden er 37 timer om ugen – fordelt på dag-, aften- og søn- og helligdage. Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst indgået mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

  Lønnen som Social- og sundhedsassistentelev

  Elevløn

  • Er du under 18 år, er lønnen pr. måned 8.284 kr.
  • Er du over 18 år, er lønnen pr. måned 11.856 kr.

  Voksenelevløn

  Du kan søge voksenelevløn, hvis du er fyldt 25 år, og har mindst ét års relevant erhvervserfaring inden for de seneste 4 år svarende til i alt 1.248 timer.

  • Voksenelevlønnen er pr. måned 20.527 kr.

  Straffeattest

  I Vallensbæk Kommune er betingelsen for ansættelse at vi kan godkende en straffeattest.

  Vil du vide mere?

  Du kan læse mere om, hvordan det er at være medarbejder i Vallensbæk her.

  Vi annoncerer efter elever på vallensbaek.dk og på jobindex.dk

  Læs mere om uddannelsen på sosuc.dk 

 • Pædagogisk assistentelev (PAU)

  Vi søger i øjeblikket ikke PAU elever

  Pædagogisk assistentuddannelse - PAU

  Den pædagogiske assistentuddannelse kvalificerer dig til pædagogisk arbejde med børn og unge.

  Det kan være i dagplejen, daginstitutioner, fritidsklubber eller skoler. Det kan også være i døgninstitutioner for borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

  Uddannelsen veksler mellem praktik- og skoleperioder, hvor du lærer, hvordan du kan være med til at støtte børn og unge i deres udvikling.

  Du får undervisning i pædagogik og psykologi, i samfund og sundhed og i at være sammen på en god og udviklende måde. Du lærer også om betydningen af kost og motion for det fysiske og psykiske velvære og at arbejde med konflikthåndtering.

  Du er kvalificeret til PAU hovedforløbet, hvis du har gennemført hele eller dele af Grundforløb 2 på en SOSU-skole på linjen ”Omsorg, sundhed og pædagogik”.

  Hvis du er over 25 år og EUV-elev, skal du have udført en realkompetencevurdering på SOSU C.

  Skoleundervisningen foregår på SOSU C i Brøndby. Praktikuddannelsen foregår overvejende i daginstitutioner.
   

  Løn- og ansættelsesvilkår
  Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Løn- og ansættelsesvilkår er henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
  Du får løn i hele uddannelsesperioden.

  Lønnen udgør:

  Er du under 18 år, er lønnen ca. 8.042 kr. pr. mdr.
  Er du over 18 år, er lønnen ca. 10.257 kr. pr. mdr.
  Er du over 25 år, er lønnen ca. 20.163 kr. pr. mdr., hvis du opfylder kriterierne for voksenelev.

   

  Voksenelev

  Du kan få voksenelevløn, hvis du ved uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 25 år og kan dokumentere et års relevant beskæftigelse inden for de seneste 4 år (se kriterierne nedenfor). Ansættelse som elev medregnes ikke. Voksenelevlønnen er pt. 20.163,83 kr. om måneden.

  Relevant beskæftigelse for at komme i betragtning til voksenelevløn er:

  • Som legepladsmedarbejder
  • Som dagplejer
  • Som pædagogmedhjælper
  • Som klubmedarbejder
  • Som ikke-pædagogisk uddannet eller anderledes kvalificeret pædagog i henhold til protokollat I til overenskomst for pædagogisk uddannet personale ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber m.v.
  • Som pædagog med dispensation for uddannelsen i det konkrete ansættelsesforhold.
  • Find flere oplysninger om kriterierne for voksenelevløn her.

  Find flere oplysninger om kriterierne for voksenelevløn her.

  Kontakt
  Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Heidi Stenberg via mail hrs@vallensbaek.dk eller pr. tlf. 4797 4088.

 • Kontorelev

  Vallensbæk Kommune søger offentlige administrationselever 1 gang om året. Stillingerne bliver slået op omkring marts/april på www.vallensbaek.dk/job og på jobnet.dk

  Vallensbæk Kommune er en arbejdsplads med nærvær

  Som kontorelev i Vallensbæk Kommune har du mange udviklingsmuligheder i en spændende kommunal organisation. Vi er en moderne arbejdsplads i konstant udvikling, som lægger vægt på nærvær og en høj service overfor borgerne og mindst det personlige initiativ. Du har gode muligheder for en hverdag fyldt med udfordrende og forskelligartede opgaver og hjælpsomme kollegaer.  Sammen kan vi give dig en god og attraktiv uddannelse.

  Vi kan tilbyde dig en alsidig 2-årig uddannelse, hvor du får:

  • Ansvar og selvstændige opgaver
  • Kompetente vejledere og hjælpsomme kollegaer
  • Din egen uddannelsesplan og evalueringer
  • Studietur til Bruxelles af 4 – 5 dages varighed
  • 4 valgfag efter eget ønske

  I løbet af din uddannelse vil du bl.a. få opgaver indenfor:

  • Borgerbetjening
  • Elektronisk sagsbehandling og journalisering
  • Regnskabsopgaver i KMD aktiv og SAP systemer
  • Love inden for social- og beskæftigelsesområdet
  • Personaleadministration
  • Kontrol- og udviklingsopgaver

  Som elev i Vallensbæk Kommune vil din arbejdstid være 37 timer om ugen med betalt frokostpause. Du har mulighed for flekstid, som tilrettelægges i forhold til arbejdsopgaverne og dine kollegaer.

  Vi forventer af dig:

  • At du er glad, udadvendt, imødekommende og samarbejdsvillig
  • At du er god til at formulere dig
  • Har lyst, vilje og evner til at arbejde med IT-systemer, der hele tiden er under løbende udvikling
  • At du er en aktiv ”medspiller”, som ikke altid venter på opgaverne, men også selv opsøger dem
  • At du er god til mennesker, har lyst til borgerkontakt og professionel service
  • At du har bestået EUX, HGV, HG2 eller HGS. Hvis du er fyldt 25 år og ikke har nogle af nævnte forløb, skal du kontakte CPH WEST med henblik på at få lavet en realkompetencevurdering (RKV) for at kunne komme i betragtning. Du kan evt. søge flere oplysninger på uddannelsesnævnets hjemmeside ved at trykke her

  Løn- og ansættelsesvilkår
  Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Du får løn i hele uddannelsesperioden.

  Lønnen udgør:

  Er du under 25 år, er lønnen ca. 12.243 kr. pr. mdr.
  Er du over 25 år, er lønnen ca. 20.520 kr. pr. mdr.

  Hvis du vil vide mere

  Hvis du har spørgsmål til at være elev i Vallensbæk Kommune, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Heidi Stenberg tlf.nr.: 4797 4088 eller mail hrs@vallensbaek.dk

Sidst opdateret 19.03.2018