You are here

Dynamisk arbejdsliv og fleksibel service af høj kvalitet

Vallensbæk Kommune er til for borgerne, foreningerne og erhvervsli-vet. Vi udnytter det unikke i Vallensbæk og gør op med det, vi plejer.

Historisk set har Vallensbæk Kommune altid været en veldrevet kommune, der er kendetegnet ved gedigen kvalitet og god service. Vallensbæk Kommune er til for både borgere, erhverv og foreninger og er præget af klassiske dyder som flid og ansvarlighed. Et dynamisk arbejdsliv er centralt for det hele menneske, og derfor er det naturligt, at vi tilbyder fleksibel service af høj kvalitet til erhvervslivet og har fokus på beskæftigelsesindsatsen. Vi har altid været kendt for at turde tænke nyt og at handle og omstille os hurtigt, hvilket smitter af på de ydelser og den service, vi tilbyder.

Vi skal sætte borgeren og virksomhederne i centrum og udvikle servicen ved at udnytte det unikke i Vallensbæk og sætte fokus på samspillet med borger, erhvervsliv og foreninger og på den kvalitet, de oplever. Vi skal i dialog med brugere og pårørende om hverdagen i daginstitutioner, skoler, plejeenhed mv., ligesom vi skal udvikle vores erhvervsservice i et samspil med erhvervslivet.

For at udvikle og understøtte den fleksible service skal kommunen være risikovillig og imødekommende og se muligheder frem for begrænsninger. Vi skal turde udnytte mulighederne, have udsyn og gøre op med, hvad vi plejer.

Sådanne ambitioner kræver et opgør med bureaukrati, servicestandarder og nulfejlskultur samt fokus på borgeres og virksomheders oplevelse af kvalitet i service og ydelser. Vi skal invitere borgere og erhvervsliv ind som samskabere og aktivt afsøge nye stærke samarbejdsparter, fx i de praktiserende læger, grundejerforeninger eller erhvervslivet.

Det betyder, at Vallensbæk skal sikre en optimal og effektiv styring baseret på nærvær og samspil – både i forhold til økonomi, inddragelse og opfølgning. Vallensbæk Kommunes medarbejdere skal udvise respekt og forståelse over for borgere og virksomheder, drage ansvar og kende det større formål, som de bidrager til. Det kræver en tryg og meningsfuld arbejdsplads.

I Vallensbæk sætter vi fokus på lokaldemokrati og medindflydelse bl.a. gennem Fremtidens Borgerhus. Nærvær giver mulighed for at tage individuelle hensyn og tilpasse servicen til den enkelte – vi kan behandle alle forskelligt efter behov og afklare, hvad kvalitet er for den enkelte borger og den enkelte virksomhed. Samtidig kan vi udnytte nærværet til at sætte tidligt ind og tilbyde den rette indsats på det rette tidspunkt, fx både i forhold miljø og bæredygtighed, sundhed, ældre og børn.

Vallensbæk Kommune ønsker at gå foran med udnyttelse af de mange muligheder, som ny teknologi skaber for inddragelse, nærdemokrati og dialog med og mellem borgere og virksomheder.

Vi er en kommune:

  • med en fleksibel service af høj kvalitet, der tilpasser servicen og sætter tidligt ind
  • der sætter borgeren og virksomheden i centrum
  • der er risikovillig og ser muligheder frem for begrænsninger
  • der gør op med bureaukrati, servicestandarder og nulfejlskultur
  • med en optimal og effektiv styring baseret på nærvær og samspil

 

Sidst opdateret 20.08.2014