You are here

SSP

SSP forebygger kriminalitet blandt børn og unge i Vallensbæk.

SSP, som er et samarbejde mellem skole, socialforvaltningen og politi, arbejder med den kriminalitetsforebyggende indsats i kommunen for unge under 18 år.

Er du bekymret for dit eget barn eller andres børn i Vallensbæk Kommune, kan du bl.a. henvende dig til kommunens SSP-konsulent eller SSP-lærerne på skolerne.

Unge og forældre henvender sig typisk pga. en bekymring om:

  • unge og stoffer
  • konflikter mellem bestemte unge
  • unge i det offentlige rum
  • enkelte unges generelle trivsel
  • kriminalitet

Gadeteam

Vallensbæk Gadeteam er en del af SSP-samarbejdet. Vallensbæk Gadeteam har den udegående funktion i det offentlige rum i kommunen. Gadeteamets opgave er at få kontakt og skabe en gode relationer til unge i det offentlige rum.

Gode links

Ønsker du yderligere information eller rådgivning- kan du finde inspiration på nedenstående hjemmesider:

SSP samarbejder med:

Ud over Socialforvaltningen og Politiet samarbejder SSP-medarbejderne med andre instanser i Vallensbæk, der arbejder med børn og unge.

Blandt andet med ungdomsklubberne Drop In og Drivhuset og med Gadeteamet, der er opsøgende de steder, hvor de unge færdes.

Kontakt

Vallensbæk Skole
2625 Vallensbæk
Mob 2684 5395
Egholmskolen
2665 Vallensbæk
Mob 4045 1073
Pilehaveskolen
2625 Vallensbæk
Mob 2673 7270
Tlf 4386 1448
Ishøj Rådhus, Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj
Tlf 4357 7557
Sidst opdateret 03.05.2017