You are here

SSP

SSP forebygger kriminalitet blandt børn og unge i Vallensbæk.

SSP, som er et samarbejde mellem skole, socialforvaltningen og politi, arbejder med den kriminalitetsforebyggende indsats i kommunen for unge under 18 år.

Er du bekymret for dit eget barn eller andres børn i Vallensbæk Kommune, kan du bl.a. henvende dig til kommunens SSP-konsulent eller SSP-lærerne på skolerne.

Unge og forældre henvender sig typisk pga. en bekymring om:

 • unge og stoffer
 • konflikter mellem bestemte unge
 • unge i det offentlige rum
 • enkelte unges generelle trivsel
 • kriminalitet

Act on it

Act on it er et kick-off til et fælles forældremøde, hvor alkoholpolitik skal debatteres. 

Det har til formål at skabe viden om alkohol og unge og give et fælles vidensniveau om det mellem forældrene. Act on it danner grundlag for, at den efterfølgende debat om de unge og deres alkoholdebut og -forbrug bliver løftet, og at debatten læner sig op ad videnskabelige fakta.

Gadeteam

Vallensbæk Gadeteam er en del af SSP-samarbejdet. Vallensbæk Gadeteam har den udegående funktion i det offentlige rum i kommunen. Gadeteamets opgave er at få kontakt og skabe en gode relationer til unge i det offentlige rum.

SSP

 • SSP+ (over 18 år)


  SSP+ hjælper unge voksne med at komme ud af kriminalitet. Det gør de i et koordinerende samarbejde med bl.a. Jobcenteret.

  Det sker ved at koordinere sagsarbejde i Jobcenteret, Socialservice, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Kriminalforsorgen omkring de enkelte unge. Det styrker sags arbejdet og hjælper den unge med ikke at opgive at finde vej i det kommunale system.

  Indsatsen retter sig til unge fra 17–25 år, som har begået gentagen alvorlig eller personfarlig kriminalitet, og som ønsker hjælpen.

  Mange i målgruppen har hverken uddannelse, erfaringer fra arbejdsmarkedet, lovlige indtægter eller rimelige boligforhold. Det er alt sammen med til at fastholde dem i kriminalitet. SSP+ sikrer, at sagsbehandlere og vejledere mødes og lægger en handleplan i fællesskab, og i overensstemmelse med den unges egne ønsker.

  Med denne nye indsats, håber vi, at de unge, som er motiveret og som følge af indsatsen - kommer i gang med job eller uddannelse, får en lovlig indtægt og måske også en bolig.

 • Gadeteam


  Vallensbæk Gadeteam arbejder med de unge mennesker på gaden. Gadeteamet går med dialog ind i de unges hverdag og kan være med til at løse akutte konflikter i Vallensbæk.

  Gadeteamet består af to medarbejdere. De er primært på gaden i sommerhalvåret, men er at finde på gaden hele året.

  Formålet med gadeteamet er at opbygge, anvende og vedligholde et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv virkning på børn og unges hverdag. De opfanger også faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliten i Vallensbæk.

  Gadeteamet og SSP er i tæt samarbejde omkring det kriminalpræventive arbejde i kommunen, hvor der jævnligt bliver holdt møder om de unge og nye forebyggelsesmuligheder.

  Ved behov kan Center for Børn og Unges SSP-Konsulent kontaktets på telefonnummer 4797 4507 eller på e-mail loh@vallensbaek.dk

 • SSP's arbejde med unge og misbrug


  SSP arbejder med unge, som gerne vil have hjælp og rådgivning omkring alkohol og stoffer.

  Er du under 25 år kan du ringe eller maile til os eller benytte nedenstående links til at få mere information.

  Hvem henvender sig oftest til os?

  Unge som føler, at de har svært ved at styre deres brug af hash eller andre stoffer.
  Unge som er bekymret for deres ven eller venindes brug af stoffer.
  Unge som har svært ved at overskue eget liv, fordi fester, alkohol og stoffer har taget styringen.
  Forældre som er bekymret for søn eller datters brug af stoffer.
  Unges bekymring om deres forældres misbrug af alkohol eller stoffer

  Har du spørgsmål til alkohol og stoffer?

  Så kontakt SSP-Konsulenten i Center for Børn og Unge. Se kontaktinfo nederst på siden.

Gode links

Ønsker du yderligere information eller rådgivning- kan du finde inspiration på nedenstående hjemmesider:

SSP samarbejder med:

Ud over Socialforvaltningen og Politiet samarbejder SSP-medarbejderne med andre instanser i Vallensbæk, der arbejder med børn og unge.

Blandt andet med ungdomsklubberne Drop In og Drivhuset og med Gadeteamet, der er opsøgende de steder, hvor de unge færdes.

Kontakt

Egholmskolen
2665 Vallensbæk
Tlf 4045 1073
Pilehaveskolen
2625 Vallensbæk
Tlf 6074 5682
Vallensbæk skole
2625 Vallensbæk
Tlf 2684 5395
Tlf 4386 1448
Ishøj Rådhus, Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj
Tlf 4357 7557

Publikationer

Sidst opdateret 29.11.2019