You are here

Brandvæsen og beredskab

Vallensbæk Kommune er med i Beredskab 4K, der håndterer både udrykningsopgaver og administrative beredskabsopgaver.

Beredskab 4K er en samling af beredskaberne i Ishøj, Høje-Taastrup, Vallensbæk og Greve Kommuner.

Siden 1. januar 2020 har det nye beredskab været ansvarlig for de fleste af de opgaver, som tidligere har været placeret i de kommunale beredskaber.

Udrykningsopgaver

For Vallensbæks vedkommende betyder det, at der ved akut behov for brandvæsenets hjælp stadig vil rykke mandskab ud fra Falck-stationen på Øtoftegårdsvej 4 i Taastrup.

Administrative opgaver

Ud over de operative opgaver med brandslukning mv. udfører Beredskab 4K forebyggende arbejde på vegne af kommunerne, herunder:

  • Gennemfører brandsyn på skoler, institutioner,forsamlingslokaler m.fl.
  • Deltager i den brandtekniske del af kommunens byggesagsbehandling
  • Varetager de automatiske brandalarmeringsanlæg, der forefindes i kommunen
  • Rådgiver og vejleder kommunens myndigheder om beredskabsfaglige emner.

 

Sidst opdateret 03.04.2020