You are here

AFLYST Menighedsplejens årsmøde

Dato: Søndag den 29. marts 2020 Tid: Kl. 12:00 - 14:00
Vallensbæk Kirkes Sognegård
Kirkebakke Allé 9
Møder
Gratis
Vallensbæk Sogns Menighedspleje indkalder til Årsmøde i Sognegården.

Dagsorden vil ligge til afhentning i Sognegården senest én uge før mødet, eller kan rekvireres ved henvendelse til sognepræst Charlotte Holm. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, indgives skriftligt til formand Lone Christiansen på mail: lch@live.dk senest 14 dage før årsmødet. 

Stemmeberettigede ved årsmødet er medlemmer af folkekirken i Vallensbæk Sogn.