You are here

Sogneaften: Håbets billeder

Dato: Tirsdag den 19. september 2017 Tid: Kl. 19:00 - 21:00
Vallensbæk Kirke - Sognegården
Kirkebakke Allé 9, 2625 Vallensbæk
Foredrag
Gratis
Foredrag ved Lisbeth Smedegaard Andersen

Håb er en central del af den kristne kirkes forkyndelse, og vi taler om håbet både i prædikener og i salmer. Også inden for billedkunsten er håbet et centralt motiv, der ikke mindst udtrykkes i de mange opstandelsesbilleder, der har haft deres plads i kirkerne fra gammel tid. Men ofte findes håbet gemt i billederne i form af symboler, farver eller andre detaljer, der kalder på beskuerens medleven og viden, men som samtidig kræver en fælles baggrund for at blive forstået. 
I foredraget vil der blive givet eksempler på forskellige måder, hvorpå man i billedkunsten forholder sig til håbstemaet, ligesom vi skal synge nogle nye salmer om håbet.