You are here

6. Vi skal sikre kvalificeret arbejdskraft

Vi vil skabe jobmuligheder, sikre en god dialog med virksomheder og støtte de unges vej ind på arbejdsmarkedet - vi skal understøtte borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet i alle faser af livet

Vallensbæks borgere er aktive på arbejdsmarkedet, og det er vigtigt for det hele menneske. Derfor skal vi bibeholde og sikre en attraktiv erhvervsprofil for vallensbækborgeren – ikke mindst hos de unge. Vi skal give alle borgere mulighed for at bevæge sig i en positiv retning ift. arbejdsmarkedet.

For virksomhederne er det afgørende at have adgang til kvalificeret arbejdskraft i nærområdet. For kommunens borgere er det vigtigt med adgang til jobmuligheder. Vi skal arbejde for at skabe flere arbejdspladser og sikre vækst – ikke kun i kommunen, men også på egnen og i Øresundsregionen som helhed.

Vi kan imidlertid ikke gøre det alene. Beskæftigelsesindsatsen er en fælles opgave, der skal løftes i et samspil med erhvervsliv, andre kommuner, uddannelsesinstitutioner og ikke mindst borgerne. Vi skal have en prioriteret og god dialog med virksomhederne og hjælpe dem med at få opfyldt deres behov for arbejdskraft. Samtidig skal vi åbne op for, at virksomhederne tager elever, ledige i praktik eller i job, hvis der kommer en jobåbning. Vi skal med en tidlig indsats støtte borgeren i tilknytningen til arbejdsmarkedet i alle faser af livet – både som ledig, under sygdom og under uddannelse.

Vi er en kommune som vil:

  • bibeholde og sikre en attraktiv erhvervsprofil for vallensbækborgeren
  • skabe flere arbejdspladser
  • arbejde sammen med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen
  • sætte tidligt ind og støtte borgeren i tilknytningen til arbejdsmarkedet i alle faser af livet
  • sikre uddannelse af høj kvalitet, livsvarig læring samt bedre erhvervs- og uddannelses-vejledning af vores unge
Sidst opdateret 20.08.2014