You are here

5. Uddannelse der udfordrer, styrker talent og giver job

Vi skal sikre glade børn og unge, der har mulighed for at uddanne sig, dyrke deres talent og få en plads på arbejdsmarkedet. Der skal være mulighed for at uddanne og udvikle sig gennem hele livet

Uddannelse og læring er fundamentet for et godt liv. Vi skal sikre børn og unge får den bedst mulige start på livet med alle muligheder åbne til at få en uddannelse, dyrke deres talent og derigennem få en plads på arbejdsmarkedet. Og vi skal sikre, at borgeren har mulighed for at uddanne og udvikle sig gennem hele livet. Derfor er uddannelse og læring centralt i udviklingen af Vallensbæk. Vallensbækborgeren skal være velkvalificeret og aktiv på arbejdsmarkedet og i sit liv.

Vi skal give børn lov til at være børn, være nærværende og hylde det enkelte barns stærke sider, men samtidig sikre, at de er glade børn med de bedst mulige forudsætninger for at træffe de rigtige uddannelsesvalg. Vi skal have fokus på at give dem de rette kompetencer med i bagagen – de skal være dygtige, selvstændige og kompetente børn, der er klædt på til at fungere og lære i et moderne bæredygtigt samfund med høj faglighed, de skal have sociale kompetencer, IT-kompetencer, læringskompetencer, kulturel viden og viden om demokrati. Og de skal være aktive i idræts- og foreningslivet.

Vi skal have et bredt fokus på uddannelse og læring. Vi skal have en udfordrende skole, som ligger blandt de 25 % bedste i landet på den nationale skolerangliste. Læring er omdrejningspunktet for et samfund og skal finde sted hele livet og være for både børn og voksne. Vi skal have fokus på overgange og indhold i dagtilbud, på folkeskolen og i folkeskolereformen, og vi skal have fokus på tilbuddene til de unge. Flere unge skal have en uddannelse, der giver job og dermed en fremtid på arbejdsmarkedet.

Vi har et ansvar for at fastholde de unge i uddannelse og motivere dem til at yde deres bedste og sikre, at de får den bedst mulige vejledning undervejs i deres opvækst og ungdom. Børn og unge skal vejledes til de rette valg – en opgave der kun kan løses sammen med forældre, virksomheder, vejledere, uddannelsesinstitutioner og de unge selv. Vi skal sætte tidligt ind og hjælpe dem, der har behov for ekstra hjælp og støtte. 

Vallensbæk skal tilbyde muligheder for at videreuddanne sig og lære hele livet. Vi skal arbejde på ”skoler for livet” og have fokus på læringscentre, hvor der tilbydes en bred vifte af tilbud for læring, uanset alder. Læring skal ikke kun tilfredsstille borgernes individuelle behov, men også ses som et aktivt bidrag til at fastholde borgere på arbejdsmarkedet og understøtte virksomheder og erhvervslivets udvikling og muligheder for kompetente medarbejdere. Læring er et samfunds livsnerve.

Vi er en kommune som vil:

  • have nærværende og glade børn, der dyrker deres talent og har en bred vifte af kompetencer
  • have en udfordrende skole blandt landets 25 % bedste
  • vejlede flere unge til at gennemføre en uddannelse, der giver job
  • tilbyde læringscentre og livslang læring
  • sætte tidligt ind og støtte børn med særlige behov og deres familier
Sidst opdateret 20.08.2014