You are here

2. En fremtidssikret infrastruktur

Infrastruktur skal skabe udvikling, sammenhænge og understøtte vores værdier. Vi vil arbejde for moderne og effektive løsninger - også digitale, der understøtter borgere og erhverv

Vallensbæk Kommune har en god infrastruktur, både i forhold til vejnettet, offentlig transport samt velfungerende og smukke stisystemer. Størstedelen af vores borgere pendler til arbejdspladser uden for kommunen, og vi har en let adgang til transport, hvilket er væsentligt for en god bo-kommune. Samtidig gør vores geografiske placering os attraktive som erhvervskommune, vi har let til adgang til motorvej, togforbindelser, lufthavn, den kommende faste forbindelse over Femern Bælt, Øresundsbroen og resten af Danmark. Et faktum, vi skal være bevidst om og styrke i fremtiden.

Infrastrukturen er vigtig og i rivende udvikling på grund af store projekter som letbanen og udbygning af stationscenteret. Samtidig er fokus på infrastrukturen vigtig, fordi borgerne føler, at kommunen er opdelt infrastrukturelt i et nord og et syd af den grønne kile.

Den igangsatte udvikling af trafikårer og infrastruktur medvirker til, at vi bliver stadigt mere attraktive som bo-kommune i Øresundsregionen. Vi skal bruge infrastrukturen til at skabe udvikling på andre områder i kommunen, og vi skal sikre, at infrastrukturen understøtter vores værdier om nærhed og sammenhæng i kommunen. Vi skal sørge for at se infrastrukturen i en helhed med det mål at skabe sammenhæng mellem nord og syd samt sammenhæng mellem by, land og natur. 

Vi skal arbejde med infrastrukturen i dialog med borgere og erhverv samt andre relevante parter. Vi skal bl.a. arbejde for at skabe sikre skoleveje, gode forhold for cyklister og fodgængere og fremme brugen af kollektiv transport. Vi skal fokusere på de store veje og tilpasning af vejnettet til trafikken samt stillezoner. Vi skal understøtte borgernes og virksomhedernes miljø- og sundhedsmæssige valg, når det kommer til infrastruktur og transport.

Udviklingen øger støjgenerne i Vallensbæk. Derfor skal vi have fokus på at reducere støjen i samarbejde med andre myndigheder på tværs af opdelingen mellem lokal, regional og statslig infrastruktur.

En anden udvikling sker på det digitale område, hvor de mest moderne og effektive digitale løsninger og netadgang er en vigtig del af fremtidens boligby. Digital infrastruktur og effektive løsninger giver grobund for et godt arbejdsliv, et rigt fritidsliv, gode sociale relationer samt et velfungerende erhvervsliv og skal derfor være til stede i en erhvervs- og familievenlig kommune. Det er et krav til en kommune i Øresundsregionen, og derfor er det naturligt, at Vallensbæk arbejder for dette.

Vi er en kommune som vil:

  • bruge infrastrukturen til at skabe udvikling i kommunen
  • skabe sammenhæng mellem nord og syd samt sammenhæng mellem by, land og natur
  • arbejde for, at infrastrukturen understøtter borgerne og virksomhederne i at træffe de miljømæssigt og sundhedsmæssigt bedste valg
  • reducere støjen i samarbejde med andre myndigheder
  • arbejde for de mest moderne og effektive digitale løsninger og netadgange
Sidst opdateret 20.08.2014