You are here

Snerydning

 • Vejene ryddes for sne

  Både kommunen og grundejere har pligt til at rydde sne og salte.

Kommunen rydder sne og salter på offentlige veje og stier. Grundejere har rydningspligt på fortove, som er placeret på samme side som deres adgangsvej,

Generelt gælder, at kommunen rydder sne på offentlige veje, stier og fortove når der er faldet sne i et sådant omfang, at en normal afvikling af færdselen hindres. 

Vi salter vejene, så snart glatføre er konstateret og på trafikvejene så vidt muligt, inden glatføre opstår. Snerydning og saltning af samtlige gennemgående færdselsårer (klasse 1 vejene) sker i tæt dialog med de tilgrænsende kommuner, således at trafikken i videst muligt omfang møder et ensartet vejnet over kommunegrænserne.

Snerydning og saltning af offentlige veje, stier og fortove sker i følgende prioriteret rækkefølge:

 1. Overordnede gennemgående veje med høj trafikbelastning.
 2. Stamveje og busruter, samt større skoleveje og cykelstier med gennemgående trafik. 
 3. Boligveje, øvrige cykelstier og fortove. 
 4. Øvrige veje og stiarealer.

Lederen af Vej og Park kan undtagelsesvis dispensere fra prioriteringen pga. særlige vejr - eller trafikforhold, der kan påvirke trafiksikkerheden. Normal arbejdstid i vintertjenesten er defineret som mandag til torsdag i tidsrummet 06.30 – 15.00 og fredag 06.30 – 11.30.

Grundejers pligt til at snerydde stier og fortove

Det er grundejers pligt at rydde fortov og sti ud for sin ejendom for sne, når sne er faldet i et sådant omfang, at den hindrer en normal afvikling af færdselen. Vejdirektoratet oplyser, at grundejere har rydningspligt på fortove, som er placeret på samme side som adgangsvejen.

Eventuelle snebunker skal du placere på den resterende del af fortovet, eller hvis der ikke er plads, på den nærmeste del af kørebanen, udenfor en evt. cykelsti. Det vigtigste er, at snebunkerne ikke bliver til fare for færdselen. I forbindelse med saltning bør du kun anvende kemiske optøningsmidler i ringe omfang. Vi anbefaler, at du anvender salt eller sand/grus.

Du skal rydde sne og salte ud for ejendommen indtil 10 m fra skel.

Se hvordan veje og stier er prioriteret

 • Klasse 1

  Overordnede gennemgående veje med høj trafikbelastning, der forbinder det regionale og kommunale vejnet. Beredskab døgnet rundt, udkaldstid 0,5 time.

  • Idræts Allé
  • Strandesplanaden
  • Søndre Ringvej
  • Vallensbæk Torvevej
  • Vallensbæk Strandvej
  • Vallensbækvej
  • Vejlegårdsvej

  Hertil kommer:

  • Alle offentlige trapper
  • Stierne til Løkkekrogen
  • Kløverengen (særaftale i hverdage)
 • Klasse 2

  Stamveje og busruter, samt større skoleveje og cykelstier med gennemgående trafik. Beredskab døgnet rundt, udkaldstid 1 time.

  • Brøndbyvej (eksl. boligvej)
  • Bygaden
  • Blomsterengen
  • Bækkeskovvej (fra Ringvejen til Højstrupvej)
  • Egeskovvej (fra Vejlegårdsvej til Vejlegårdsparken)
  • Gammelgårds Allé
  • Horsbred
  • Hyrdeengen
  • Hyttevænget (Fra Vallensbæk Strandvej til Kollerupvej)
  • Højrupgårdsvej
  • Højstrupvej
  • Jydekrogen
  • Kollerupvej (Fra Vallensbæk Torvevej til Bonderupvej)
  • Løkkekrogen (stamvej og til 11 G)
  • Møllestensager
  • Mølletorvet
  • Nordmarksvænge (fra Vallensbæk Torvevej til rundkørsel)
  • Nøddebo Allé
  • Nørrebred Park Allé 
  • Rendsagervej (stamvej til Tværbækvej)
  • Risingevej
  • Syvhøjvænge
  • Tværbækvej
  • Vallensbæk Stationstorv
  • Vejlegårdsparken (eksl. sidevej til Vallensbækhus)
  • Vejlesvinget
 • Klasse 3

  Boligveje, øvrige cykelstier og fortove. Beredskab indenfor normal arbejdstid.

 • Klasse 4

  Øvrige veje og stiarealer. Beredskab som 4. prioritet og indenfor normal arbejdstid.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Vagt 2673 7225
Sidst opdateret 12.10.2016